Kontakt

Nigdy nie udostępniamy Twojego adresu email.

Administratorem danych osobowych jest Shendao Barbara Wypart ...

adres: 41-205 Sosnowiec ul. Żółta 3, e-mail: aku@barbarawypart.pl, telefon: 663 999 544 - właściciel serwisu bazibasi.pl (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

Dane kontaktowe Shandao Barbara Wypart

Nr konta (ING Bank):
40 1050 1360 1000 0092 5050 9602