Regulamin sklepu internetowego

 1. Właścicielem sklepu na stronach bazibasi.pl jest Shendao Barbara Wypart z siedzibą w Sosnowcu, ul. Żółta 3, nip: 9541429995
 2. Do skorzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy niezbędna jest przeglądarka internetowa: Chrome, Safari, Opera, Firefox lub Internet Explorer. Poleca się używanie wersji najbardziej aktualnej. Użytkownicy systemu Linux do odtwarzania kursów w postaci filmów VOD mogą potrzebować dodatkowych wtyczek.
 3. Kursy prezentowane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert, nie jest zaś ofertą w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 dalej Kodeks Cywilny).
 4. Produkty widoczne na stronach sklepu serwisu bazibasi.pl są dostępne tylko w formie elektronicznej wyłącznie online poprzez przeglądarkę internetową.
 5. Zamówienia kursów w postaci filmów wideo (VOD) można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną (formularz zamówienia dostępny na stronie bazibasi.pl).
 6. Zamówione kursy są dostępne dla Kupującego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, a nie później niż po 72 godzinach.
 7. Zamówione kursy mogą być opłacone wyłącznie poprzez system płatności online (chwilowo niedostępny) lub w formie przedpłaty na konto.
 8. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres Sklepu: Shendao Barbara Wypart, 41-205 Sosnowiec, ul. Żółta 3 lub przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu: kursy@bazibasi.pl
 9. Sklep gwarantuje zwrot klientowi uiszczonej należności, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z treścią § 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu.
 10. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową.
 11. Reklamację można złożyć drogą mailową bądź telefonicznie na adres email i numer telefonu podany w formularzu kontaktowym.
 12. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia w tym terminie (urlop, brak dostępu do internetu itp.) może wyjątkowo wydłużyć ten czas do 21 dni roboczych.
 13. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokona naprawy lub wymiany produktu albo zwróci Klientowi należność uiszczoną tytułem zapłaty ceny za reklamowany produkt.
 14. W przypadku zaistnienia sytuacji, do której nie mają zastosowania punkty niniejszego regulaminu, strony będą dążyły do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej.
 15. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i stanowią ceny brutto.